Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO), informujemy, iż: Administratorem Państwa danych jest firma Coal Control Mining POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-106 przy ul. Marcina Watoły 8. W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@coal-control.pl.

Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem. Korzystając z naszego serwisu www wyrażają Państwo zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Dane, które nie są zbierane automatyczne, są podawane wyłącznie za Państwa zgodą. Podając swoje dane osobowe, oświadczają Państwo, że są to dane prawdziwe i prawidłowe i dotyczą wyłącznie Państwa a nie innej osoby. Prosimy również o aktualizację danych. W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się do Administratora o dostęp lub zmianę danych osobowych. Ponadto macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możecie Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.