System ten przeznaczony jest do diagnostyki stanu linek stalowych (zabudowanych w rdzeniu taśmy typu ST) metodą magnetyczną. W odróżnieniu od innych systemów nie wymaga on wstępnego magnesowania linek za pomocą magnesów stałych.

Stan linek stalowych decyduje o wytrzymałości taśmy na zrywanie i jest bardzo istotny przy długich przenośnikach, a szczególnie przy pracujących z nachyleniem. W trakcie eksploatacji taśmy dochodzi do korozji linek lub wręcz przerwania ich ciągłości. System ten identyfikuje takie miejsca.

System dostępny jest w wersji mobilnej i stacjonarnej.

Wersja mobilna ma budowę modułową, która pozwala na dopasowanie układu pomiarowego do szerokości badanej taśmy.

Przy wersji stacjonarnej wymiar belki pomiarowej jest dopasowany fabrycznie do danej aplikacji.