Automatyka i sterowanie

ISKROBEZPIECZNY STEROWNIK

MODUŁOWY typu ACS-A1

Zastosowanie sterownika modułowego typu ACS-A1:

Iskrobezpieczny sterownik modułowy typu ACS-A1 przeznaczony jest do sterowania urządzeniami i maszynami w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożenia wybuchowego przy temperaturze otoczenia 0-40°C. Jego budowa jest zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa i odpowiednimi normami – dyrektywa 2014/34/EU ATEX. Modułowa budowa sterownika pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań klientów.

Cecha budowy przeciwwybuchowej:         I M1 Ex ia I Ma

 

ISKROBEZPIECZNY STEROWNIK

MODUŁOWY typu ACS-A1-SDU

Zastosowanie sterownika modułowego typu ACS-A1-SDU:

Iskrobezpieczny sterownik modułowy typu ACS-A1-SDU przeznaczony jest do sterowania urządzeniami i maszynami w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożenia wybuchowego przy temperaturze otoczenia 0-40°C. Jego budowa jest zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa i odpowiednimi normami – dyrektywa 2014/34/EU ATEX. Modułowa budowa sterownika pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań klientów.

Cecha budowy przeciwwybuchowej:         I M1 Ex ia I Ma

ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY

typu ACS-A1-PS/12

Zastosowanie zasilacza typu ACS-A1-PS/12:

Iskrobezpieczny zasilacz typu ACS-A1-PS/12 przeznaczony jest do zasilania iskrobezpiecznych urządzeń w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożenia wybuchowego. Jego budowa jest zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa i odpowiednimi normami.

Cecha budowy przeciwwybuchowej:         I M2 Ex e mb [ib] I Mb

ISKROBEZPIECZNY STEROWNIK

typu ACS-A1-MCB

Widok obudowy sterownika w wersji ACS-A1-MCB (SW) – 4 przyciski manipulacyjne

Zastosowanie sterownika ACS-A1-MCB:

Iskrobezpieczny sterownik typu ACS-A1-MCB przeznaczony jest do sterowania urządzeniami i maszynami w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożenia. Jego budowa jest zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa i odpowiednimi normami.

Cecha budowy przeciwwybuchowej:         I M1 Ex ia I Ma