Każde połączenie sekcji taśmy w przenośniku jest słabym punktem, jeżeli chodzi o wytrzymałość na zrywanie. Konsekwencjami zerwania takiego połączenia jest zatrzymanie procesu technologicznego i dotkliwe szkody materialne. Zerwanie taśmy stanowi również zagrożenie dla obsługi przenośnika.  Kontrolowanie stanu złącza taśmowego podczas pracy przenośnika jest bardzo trudne ze względu na występujące w taśmie naprężenia dynamiczne, wibracje jak i poprzeczna zmiana jej biegu. System przeprowadza precyzyjne pomiary długości każdego złącza i na tej podstawie ocenia jego stan. Najmniejsze zmiany są wykrywane przez system SPLICE Control. Punkty pomiarowe są znakowane za pomocą odpowiednich magnesów w taśmie przenośnika. Są one zamontowane na stałe w kilku miejscach przed i za kontrolowanym złączem. Metoda ta pozwala na kodowanie złącza i jego monitoring wraz z informacją do systemu nadrzędnego w przypadku stanów awaryjnych.