Wszystkie uszkodzenia taśmy przenośnikowej są związane z kosztami, a niekiedy stwarzają również zagrożenie dla osób. W przypadku wystąpienia wzdłużnego rozcięcia taśmy system Rip Control może ograniczyć zarówno niebezpieczeństwo wypadku jak i ograniczyć koszty usunięcia skutków awarii. Z doświadczenia, punktami szczególnie narażonymi na takie uszkodzenia to miejsca, załadunku i rozładunku przenośnika. Długość niekontrolowanego, wzdłużnego rozcięcia taśmy limituje odległość pomiędzy dwoma funkcjonalnymi, zabudowanym w taśmie loopsami / antenami. Zawulkanizowane w okładce taśmy tzw. loopsy / anteny są identyfikowane i kontrolowane za pomocą odpowiednich czujników, a informacja o ich stanie jest przesyłana do systemu Rip Control połączonego z nadrzędnym systemem sterującym danym przenośnikiem taśmowym.