Kontakt

Coal Control Mining POLSKA Sp. z o. o.
ul. Marcina Watoły 8
41-106 Siemianowice Śląskie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód; KRS 0001058490
REGON: 526405540 NIP: 6431780690
PKD 33.20.Z
BDO 000611309/0001
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

email: biuro@coal-control.pl
Internet: www.coal-control.pl

Tel.: +48 (32) 266 80 15
Tel. kom. +48 794 709 600

Rachunek bankowy:
PKO o/Siemianowice Śląskie
PL 53 1020 2368 0000 2002 0695 5282 (PLN)
PL 55 1020 2368 0000 2902 0695 5290 (EUR)
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW